Verslo planų rengimas

Verslo planų rengimas, kurį atlieka finansų direktorius su ilgamete darbo patirtimi įvairiose tarptautinėse įmonėse. Mūsų įmonė rengia verslo planus ir biudžetus bet kokiam tikslui pasiekti – finansavimo pritraukimui, paramos gavimui, investicijų planavimui, verslo optimizavimui ir kt. Kartais kyla abejonės, ar reikalingas verslo planas. Jei tokios abejonės kyla ir Jums, rekomenduojame mūsų pamąstymus apie tai, kam reikalingas verslo planas.

Verslo planų rengimas

Svarbu žinoti, kad verslo planų rengimas gali kainuoti nedaug ir procesas gali būti lengvas ir greitas

Jūsų verslo planas turės labai aukštą sėkmės tikimybę. Jus „vesime už rankos”, stengsimės kalbėti jums suprantama kalba.

Kadangi turime laiko patikrintą verslo planų rengimo procesą, rengiamo verslo plano kaina turės labai gerą kokybės ir kainos santykį. Mes su malonumu suteiksime Jums nemokamą pirmą konsultaciją telefonu, kurios metu išsiaiškinsime Jūsų poreikius ir pateiksime verslo plano rengimo kainą. Jei poreikiui nustatyti trumpo telefoninio pokalbio negana, kartu nutarsime dėl pirmo etapo trukmės, kurio tikslas – išsiaiškinti, kiek laiko truks verslo planų rengimas, ir tai kainuos.

Verslo planų rengimas vyksta sekančiai:

  • Išsiaiškinama, kokiam tikslui reikalingas verslo planas.
  • Užsakovui pateikiamas pradinis klausimynas.
  • Parengiamas verslo plano rengimo planas ir sutariama kas su kuom kontaktuos kokiais klausimais.
  • Kas kelios dienos yra aptariama verslo plano rengimo eiga ir gaunami atsakymai į naujai kylančius klausimus.
  • Parengiamos prognostinės finansinės ataskaitos.
  • Finaninės ataskaitos pristatomos, atsakoma į kylančius klausimus ir jei ataskaitos yra patvirtinamos, einama prie sekančio etapo.
  • Rengiamas verslo plano tekstinis aprašymas.
  • Parengtas planas atiduodamas užsakovui.

Kai kuriais atvejais sukuriame skaičiuoklę – simuliatorių, kurio pagalba užsakovas gali pats modeliuoti įvairius variantus. Tokiu atveju yra labai sutaupomas laikas ir sugeneruojama daugiau variantų. Kuo daugiau variantų, tuo didesnis ir koybiškesnis pasirinkimų skaičius.

Verslo planą galima daryti remiantis įvairiomis strategijomis. Dvi iš tokių strategijų būtų: a) koncentruotis į rinkos ir konkurencijos analizę, prognozuojamų finansinių ataskaitų rengimą paliekant proceso pabaigai, b) parengti prognostines ataskaitas ir po to pereiti prie rinkos ir konkurencijos analizės. „b” variantas labiau tinka tam atvejui, kai rinka yra „talpi” ir yra aišku, kad paklausa yra didesnė, nei pasiūla. „a” variantas tinka labiau atvejams, kai abejojama ar rinka yra pakankama verslo produktams ar paslaugoms parduoti už pelningą kainą.

Atsižvelgiant į konkrečią situaciją yra parenkamas verslo plano rengimo veiksmų planas, kuris leistų išgauti geriausią verslo plano kokybės ir verslo plano parengimo greičio santykį.